Eiendomsdata.no  Pålogging
Brukernavn:
Passord:
Søk etter eiendomsinformasjon På www.eiendomsdata.no kan du søke etter informasjon om alle eiendommer i Norge. Du kan hente frem detaljerte opplysninger om eiendom, bygninger, adresser og eiere. Ønsker du bare deler av denne informasjonen kan du begrense dette gjennom de valg som gjøres under bruken av tjenesten.
 
For å bruke tjenesten må du være medlem av Norges TakseringsForbund og registrert som abonnent hos Verdi NTFS. Kostnader ved bruk av tjenesten består av en fast årlig abonnementsavgift samt stykkpriser på den informasjon som lastes ned. Pris for hvert eiendomssøk avhenger av hvor mye data som tas ut for eiendommen. Når et søk er utført registreres bruken på din konto, og avregning skjer i henhold til avtale. Datagrunnlag kommer fra Statens Kartverk, og er gjengitt med tillatelse fra Staten gjennom selskapet Ambita AS.
Verdi NTFS - Fyrstikkalléen 20 - 0661 Oslo
 
Versjon 8.02